NEN1010-inspectie

 

De NEN 1010 is de norm voor het maken van een veilige en betrouwbare elektrotechnische installatie. De norm NEN 1010 bevat de minimumveiligheidseisen waaraan een elektrische installatie of installatiedeel moet voldoen. De NEN1010 inspectie wordt bij oplevering van nieuwe installaties uitgevoerd.

Elektrotechniek Moerdijk | Plaza 11a | 4782 SL Moerdijk | T +31(0)168 - 40 28 58 | info@elektrotechniekmoerdijk.nl