NEN3140-inspectie

De norm NEN 3140 bevat de Nederlandse eisen met betrekking tot elektrische veiligheid. Werkgevers zijn vanuit de Arbo-wet verplicht deze normen te implementeren. In de praktijk betekent dit dat u uw elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen regelmatig moet laten inspecteren. De frequentie wordt bepaald aan de hand van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

Een inspectie van de elektrische installatie bestaat uit:

  1. het visueel inspecteren van de installatie
  2. het meten en beproeven van de installatie
  3. het opstellen van een rapport
  4. het waar nodig aanpassen van de tekeningen van de installatie

Een keuring van het elektrische gereedschap bestaat uit:

  1. het visueel inspecteren van het gereedschap
  2. het meten en beproeven van het gereedschap
  3. het zichtbaar waarborgen van de inspectie d.m.v. een sticker
  4. het opstellen van een rapport per machine
Elektrotechniek Moerdijk | Plaza 11a | 4782 SL Moerdijk | T +31(0)168 - 40 28 58 | info@elektrotechniekmoerdijk.nl