Engineering

Reeds vroeg in ons bestaan hebben wij gekozen voor vergaande, maar wel te controleren automatisering van het calculatie- en productieproces.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

In offerte stadium:

- calculeren in een calculatie programma, zodat u verzekerd bent van up to date prijzen
en normen en zodoende van een voor u passende concurrerende offerte.

Tevens heeft dit als voordeel dat bij uitgestelde of gewijzigde projecten wij u met "één druk op de knop", kunnen voorzien van een aangepaste aanbieding. In Syntess hebben wij hierin een betrouwbare partner gevonden.

In voorbereidende fase:

- tekenen en ontwerpen in ons cad-systeem, zodat u en wij over overzichtelijke tekeningen en documenten beschikken en eventuele wijzigingen en/of uitbreidingen op eenvoudige en dus voor u en ons kostenbesparende wijze kunnen worden uitgevoerd. Dit om in het latere realisatie stadium niet voor kostenverhogende verassingen te komen staan;
Bovendien stelt dit ons in staat om uw documenten ook in later stadium op relatief eenvoudige wijze te actualiseren en uit te breiden.

In uitvoerende fase:

- geautomatiseerde bestelsystemen, gebruik makend van de door onze leveranciers aangeboden internet mogelijkheden, zodat via zo weinig mogelijke schijven uw materialen worden besteld en geleverd, waarbij continu het voortgangsproces van de leveringen kan worden gecontroleerd;

- gebruik maken van de meest recente mogelijkheden op het gebied van noviteiten en aangeboden mogelijkheden van leveranciers en fabrikanten;

- geautomatiseerde projectprogramma's, waarbij continu het voortgangsproces kan worden gecontroleerd en waarnodig bijgestuurd, om zodoende zo effectief mogelijk uw projecten te realiseren.

Na de uitvoerende fase:

- voor zichzelf sprekende goede archivering van de tijdens de uitvoerende fase ingevoerde data en zodoende tijdens onderhoud en/of uitbreiding relatief eenvoudige handelingen om u wensen te realiseren.

Elektrotechniek Moerdijk | Plaza 11a | 4782 SL Moerdijk | T +31(0)168 - 40 28 58 | info@elektrotechniekmoerdijk.nl