Testen en inspecteren

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. Deze verantwoordelijkheid is wettelijk geregeld, namelijk in de Arbo-wet en de daarbij behorende veiligheidsbesluiten.

Periodieke inspecties kunnen ongevallen en storingen voorkomen en kunnen bijdragen aan het in beeld brengen van slijtage en overbelasting.

Elektrotechniek Moerdijk | Plaza 11a | 4782 SL Moerdijk | T +31(0)168 - 40 28 58 | info@elektrotechniekmoerdijk.nl